آدرس های شعب استان البرز

شعبه کرج(شعبه مرکزي):

چهارراه طالقانی ،به سمت میدان شهدا، روبروي بانک سپه (ابتداي زیرگذر) ، ساختمان اندیشمندان ،آموزشگاه جوزان

تلفن: ۳۲۲۵۳۱۹۵ –  ۳۲۲۵۲۱۹۶               

 مدیریت: مهندس ندیمی ۲۴۰۰۵۴۱- ۰۹۱۲

شعبه فردیس:

 فلکه دوم، خیابان پانزدهم

تلفن: ۳۶۵۰۰۲۲۴ – ۳۶۵۱۷۲۰۳             

   مدیریت: مهندس آذروند ۲۵۴۹۷۱۵- ۰۹۱۲

شعبه گلشهر:

شعبه گلشهر: ۴۵ متري گلشهر، چهارراه گلزار، روبروي بانک ملت، ساختمان گلزار، بلوك یک، طبقه ۳، واحد ۶

تلفن: ۳۳۵۱۸۳۷۳ – ۳۳۵۱۳۳۳۲                    

مدیریت مهندس ندیمی ۶۸۰۰۳۷۹-۰۹۱۲

فهرست