برگزاری کنکور های ازمایشی منظم و هماهنگ در سراسر کشور همراه با کارنامه ی رایانه ای و پاسخنامه ی تشریحی : این ازمون ها جهت اشنایی داوطلبان با نحوه ی تست زنی و سطح سوالات کنکور و همچنین غلبه بر استرس می باشد و با توجه به کارنامه ی رایانه ای که در اختیار داوطلب قرار .میگیرد داوطلب می تواند ارزیابی دقیقی از خود و سایر رقبای خود داشته باشد

فهرست