ویژگی های مهم در برگزاری کلاس که باعث تمایز این اموزشگاه از سایرین شده :

۱)استفاده از اساتید نامی و مطرح در سطح کشور که همگی هر ساله دانش اموزانی با درصد های خیلی بالا درکنکور داشته اند

۲)استفاده از کتب کنکوری که همگی مولفین ان از اساتید اموزشگاه هستند و در کلاس با همان کتب با دانش اموزان پیش می روند

۳)برگزاری مرتب ازمون های کلاسی (هر هفته) که باعث مطالعه همیشگی دانش اموز می شود

۴)استفاده اساتید از ترفند های بی نهایت راحت برای یادگیری

۵)استفاده اساتید از تشویق و تنبیه های درسی

فهرست