روش خواندن دروس مختلف

روش خواندن دروس عمومی :

۱)ادبیات :حتما تمامی مثال ها ،نظم ها ،نثر ها و معانی کلمات را با صبر بخوانید نکات مهم را با رنگ های روشن مشخص کنید و حتی بنویسید و تمرین های ان را حل کنید تاریخ ادبیات را حتما خلاصه نویسی کنید و چند روز قبل از ازمون از روی خلاصه نویسی مرور کنید .

۲)عربی و زبان :حتما تمام مطالب یک درس دوبار ترجمه و دوبار حل تمرین شود در درس عربی معانی دوبار از کتاب درس مدرسه خوانده شود  قوائد و تست از کتاب کنکور عربی خوانده و تستهای ان دقیقا با پاسخهای تشریحی دوبار بررسی شود . از همین اول سال شروع به یادگیری لغات زبان کنید و سعی کنید روزانه ۱۰ تا ۲۰ لغت را حفظ کنید.

توجه:نسلط در درس عربی باعث افزایش ۲۰%در درس ادبیات و معارف شما خواهد شد .

۳)دین و زندگی :نخست یک درس با دقت تمام مطالعه شود سپس هر پاراگراف یا مطلب یا تعاریف مهم رنگی شود وقتی تمام پراگراف های یگ فصل دقیقا بررسی شد تمام فصل با حوصله و اشتیاق مجددا  خوانده شود پیشنهاد می شود جهت یادگیری احادیث و ایات کلمه ی کلیدی را از متن عربی ایه برای خود مشخص کنید و به معنی ارتباط دهید.

نکته:مطمئن باشید با روش بالا به بهترین نمرات دست خواهید یافت

روش خواندن دروس پایه :نخست مطالب با دقت و اشتیاق دوبار از روی کتاب درسی بخوانید .سپس به حل کردن تمرین های ان از کتاب درسی و مطابقت دادن با جواب های درست بپردازید . برای درس شیمی جدوا عناصر مندلیف را در اتاق خود نصب کنید و در فرصت های مناسب به یادگیری ان  بپردازید .

حتما در دروس ریاضی و فیزیک بعد از اتمام کلاس مطالب اموخته شده را همان روز در منزل مرور کنید و به حل مثال ها و تست های مباحث مربوط بپردازید.

روش خواندن دروس تخصصی :دروس اختصاصی به دو گروه دروس حفظی و دروس استدلالی تقسیم می شوند دروس حفظی مانند مبانی رایانه و یا  سیسنم عامل در رشته کامپیوتر به شیوه درس دین وزندگی می خوانند .

دروس استدلالی را مانند دروس پایه مطالعه می کنید .

روش درس خواندن مدرسه روها : اگر مدرسه رو هستید هنگام رسیدن به خانه حتما استراحت کنید مگذارید خسته و پژمرده  شوید پس از استراحت درس های مدرسه را بخوانید سعی کنید کلیه ی درس ها ی حفظی را در خود مدرسه تمام کنید و در خانه درس های سخت را مطالعه نمایید بعد از مطالعه درس ها و تکالیف مدرسه به درس های کنکور بپردازید.

پیروزی یعنی خواستن

فهرست