روش پیشنهادی برای مطالعه

برای رسیدن به موفقیت تحصیلی (قبولی در ازمون کاردانی پیوسته )باید برنامه داشته باشیم .برنامه ریزی فعالیت علمی است که باید مداوم،هدفمند،عقلانی و جامع باشد . در برنامه ریزی بایستی فرصت ها،قوت ها ،و ضعف های خویش را شناسایی کنیم و بر اساس ان ها حرکت نماییم .برنامه ریزی نوعی تصمیم گیری است تصمیم گیری نیز فعالیتی منطقی و علمی است که مراحل خاص خود را دارد و مستلزم انتخاب است . این انتخاب می تواند عواقبی را در اینده داشته باشد ، بنابراین بایستی با بیشترین اگاهی ممکن صورت گیرد . مطالعه باید به صورتی باشد که اموخته ها از حافظه کوتاه مدت ما به حافظه بلند مدت منتقل شود و این امر نیازمند (معنادار ساختن )محتوا است . برای انواع ازمون ها ،انواع روش های مطالعه وجود دارد روش پیشنهادی ما برای مطالعه که یکی از روش های معروف مطالعه میباشد و کارامدی ان در موارد متعدد ثابت شده است (PQR6)می باشد که توسط فرانسیس رابینسون (Francis Robinson)استاد دانشگاه اهایو امریکا طرح شده و شرح ان به این صورت است .

۱-مطالعه اجمالی:در این مرحله داوطلب به مطالعه هدف نویسنده عنوان ، مقدمه ،فهرست مطالب،ساختمان فصول ،تصاویر و جداول و نمودار ها ،خلاصه و منابع می پردازد تا کلیاتی از مطالب را بدست اورد.

۲-مرحله سوال پرسیدن:داوطلب ،قبل حین و بعد از مطالعه باید بع صورت مستمر سوال طرح کند و به پاسخ ان ها بپردازد .

۳-مرحله دقیق خواندن :با توجه به این که دقت در ازمون مهم تر از سرعت میباشد داوطلب باید به دقت به مطالعه بپردازد و هر چه قدر در مرحله اول به سرعت مطالعه نموده در این مرحله مطالب را به دقت بخواند . هدف این مرحله ان است که داوطلب ایده اصلی ، نکات اصلی و مثال های متن  را به طور دقیق و کامل بفهمد.

۴-مرحله یادداشت برداری:داوطلبان ازمون به یاد داشته باشند که یادداشت برداری یکی از عوامل مهم برای یادگیری بهتر است .سعی کنیم یادداشت ها را به زبان خود برداریم یعنی هر انچه که از مطالعه مطلب یاد گرفته ایم به طوز خلاصه یادداشت نماییم

۵-مرحله تفکر عمیق:منظور خواندن همراه با درک و فهم عمیق است و در این مرحله باید به سوال کردن ،استنباط کردن،ربط دادن و ارزیابی کردن پرداخت .یعنی به طرح سوال بپردازیم انچه را خوانده ایم بیان کنیم با موارد قبلی که یاد گرفته ایم ربط دهیم و اموخته های خود را ارزیابی کنیم.

۶-مرحله بازنگری و اصلاح :بعد از ارزیابی از میزان اموخته ها ی خود و مشخص شدن نقاط ضعف اموخته ها به بازنگری و اصلاحح ان ها می پردازیم  این کار می تواند از طریق مطالعه مجدد یادداشت ها ،پرسیدن مجدد سوال از خود و ……….صورت پذیرد.

۷-مرحله بازگو کردن :بعد از بازنگری و اصلاح اموخته ها به طرح سوالات مختلف از خود کی پردازیم این مرحله را به (به خود پس دادن مطالب) نیز می گویند که از طریق سوال از خود و جواب نیز از خود صورت می گیرد .

۸-مرحله مرور کردن:مرور برای جلوگیری از فراموشی و تثبیت مطالب در حافظه انجام میگیرد مرور می تواند در زمان های مختلف باشد بلافاصله بعد از خواندن مطلب یک روز بعد،یک هفته بعد،یک ماه بعد و چهار ماه بعد از مطالعه مطلب استفاده از انواع مرور می تواند به یادگیری عمیق تر منتهی شود

فهرست